ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล ประชาสัมพันธ์
กรุณาระบุข้อมูล

รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บรรจุทหารกองหนุนและบุคคลพลลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 4 อัตรา
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 12 อัตรา
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 245 อัตรา
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2019

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 11 อัตรา
เมื่อวันที่ 08 พ.ค. 2019

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียน (กรม ทพ.33) จำนวน 2 อัตรา
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2019

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2019

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูล 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 38 ข้อมูล