คำสั่ง ปรับย้าย นายทหารสัญญาบัตร

ค้นหาข้อมูล คำสั่ง ปรับย้ายจาก ชื่อ - สกุล
กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล คำสั่ง ปรับย้ายจาก เลขที่
กรุณาระบุข้อมูล

เลขที่คำสั่ง รายละเอียด ลงวันที่
ที่ 1561/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 05 ส.ค. 2564
ที่ 1566/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 19 ส.ค. 2564
ที่ 1565/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 16 ส.ค. 2564
ที่ 1564/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 11 ส.ค. 2564
ที่ 1560/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 05 ส.ค. 2564
ที่ 1559/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 04 ส.ค. 2564
ที่ 1558/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 04 ส.ค. 2564
ที่ 1557/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 22 ก.ค. 2564
ที่ 1556/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 22 ก.ค. 2564
ที่ 1553/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 19 ก.ค. 2564
ที่ 1552/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 19 ก.ค. 2564
ที่ 1551/2564 ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน จำนวน 6 นาย สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 15 ก.ค. 2564
ที่ 1550/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 15 ก.ค. 2564
ที่ 1549/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 09 ก.ค. 2564
ที่ 1548/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 09 ก.ค. 2564
ที่ 1547/2564 เรื่อง แก้คำสั่งกองทัพบก 08 ก.ค. 2564
ที่ 1546/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 02 ก.ค. 2564
ที่ 1545/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 02 ก.ค. 2564
ที่ 1544/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 28 มิ.ย. 2564
ที่ 1544/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 28 ก.ค. 2564

ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 134 ข้อมูล