คำสั่ง ปรับย้าย

หน่วยสั่งการ เลขที่คำสั่ง ลงวันที่
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1239/2563 29 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1238/2563 28 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1237/2563 27 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1236/2563 28 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1235/2563 28 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1234/2563 29 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1203/2563 18 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1202/2563 18 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1201/2564 17 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1184/2563 16 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1176/2563 08 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1169/2563 08 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1167/2563 04 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1152/2563 30 ธ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1140/2563 26 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1139/2563 26 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1108/2563 23 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1106/2563 23 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1105/2563 23 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1093/2563 16 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1092/2563 16 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1091/2563 16 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1079/2563 12 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1078/2563 12 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1077/2563 13 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1067/2563 05 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1052/2563 04 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1051/2563 04 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1050/2563 04 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1049/2563 03 พ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1012/2563 28 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 1009/2563 28 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 998/2563 22 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 993/2563 21 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 989/2563 21 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 985/2563 20 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 971/2563 12 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 970/2563 12 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 969/2563 12 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 962/2563 09 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 961/2563 09 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 950/2563 06 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 943/2563 05 ต.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 935/2563 29 ก.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 919/2563 18 ก.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 918/2563 21 ก.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 900/2563 10 ก.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 899/2563 10 ก.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 889/2563 03 ก.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 879/2563 29 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 865/2563 19 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 862/2563 21 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 854/2563 14 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 849/2563 11 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 849/2563 11 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 844/2563 10 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 843/2563 10 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 838/2563 07 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 837/2563 07 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 836/2563 07 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 819/2563 31 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 794/2563 20 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 790/2563 17 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 789/2563 17 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 785/2563 15 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 780/2563 14 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 779/2563 14 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 770/2563 10 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 769/2563 10 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 763/2563 03 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 762/2563 03 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 760/2563 03 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 759/2563 03 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 758/2563 07 ก.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 723/2563 24 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 713/2563 19 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 712/2563 19 ส.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 704/2563 17 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 700/2563 17 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 699/2563 16 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 698/2563 16 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 686/2563 11 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 685/2563 11 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 671/2563 09 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 670/2563 09 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 669/2563 09 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 668/2563 09 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 660/2563 09 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 659/2563 09 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 658/2563 08 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 615/2563 28 พ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 577/2563 19 พ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 576/2563 19 พ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 574/2563 18 พ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 465/2563 30 มิ.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 452/2563 07 พ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 451/2563 07 พ.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 399/2563 28 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 394/2564 27 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 393/2564 03 พ.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 392/2564 27 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 392/2563 27 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 388/2563 23 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 379/2564 03 พ.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 378/2564 20 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 377/2564 20 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 376/2564 21 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 376/2563 22 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 375/2564 21 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 373/2564 16 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 361/2563 15 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 360/2563 15 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 355/2564 09 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 354/2564 07 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 353/2564 07 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 352/2564 09 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 351/2564 07 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 350/2564 03 พ.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 350/2564 03 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 347/2563 14 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 346/2563 14 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 333/2563 10 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 332/2563 10 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 331/2563 10 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 330/2563 10 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 314/2563 08 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 313/2563 08 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 312/2563 08 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 311/2563 08 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 302/2563 01 เม.ย. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 279/2564 09 มี.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 276/2564 10 มี.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 268/2564 04 มี.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 232/2564 25 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 231/2563 13 มี.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 221/2563 09 มี.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 215/2563 06 มี.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 207/2564 23 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 206/2564 22 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 181/2564 16 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 180/2564 16 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 176/2563 24 ก.พ. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 170/2564 12 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 169/2564 15 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 168/2564 12 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 149/2564 09 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 136/2564 05 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 134/2564 23 เม.ย. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 133/2564 03 ก.พ. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 128/2563 20 ก.พ. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 103/2563 07 ก.พ. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 102/2563 14 ก.พ. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 101/2563 07 ก.พ. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 95/2563 26 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 94/2564 26 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 92/2563 07 ก.พ. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 77/2563 30 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 74/2564 22 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 73/2564 20 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 72/2564 20 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 71/2564 15 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 70/2564 20 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 66/2563 29 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 65/2563 30 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 51/2563 17 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 39/2563 18 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 38/2563 17 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 37/2563 18 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 35/2563 17 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 29/2564 05 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 28/2564 05 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 27/2564 05 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 26/2564 06 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 25/2564 05 ม.ค. 2564
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 24/2563 10 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 23/2563 10 ม.ค. 2563
คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 13/2563 03 ม.ค. 2563

ข้อมูล 1 ถึง 0 จากทั้งหมด 177 ข้อมูล
ค้นหา คำสั่งจาก ชื่อ-สกุล
กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหา คำสั่งจาก เลขที่
กรุณาระบุข้อมูล