คำสั่ง ปรับย้าย นายทหารประทวน

ค้นหาข้อมูล คำสั่ง ปรับย้ายจาก ชื่อ - สกุล
กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล คำสั่ง ปรับย้ายจาก เลขที่
กรุณาระบุข้อมูล

เลขที่คำสั่ง รายละเอียด ลงวันที่
ที่ 701/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 01 ก.ย. 2564
ที่ 699/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ และพลอาสาสมัคร 24 ส.ค. 2564
ที่ 698/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 30 ส.ค. 2564
ที่ 663/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 11 ส.ค. 2564
ที่ 660/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 09 ส.ค. 2564
ที่ 659/2564 เรื่อง แก้คำสั่ง ทภ.3 09 ส.ค. 2564
ที่ 652/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 06 ส.ค. 2564
ที่ 644/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 02 ส.ค. 2564
ที่ 642/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 03 ส.ค. 2564
ที่ 631/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 23 ก.ค. 2564
ที่ 619/2564 เรื่อง แก้คำสั่ง ทภ.3 20 ก.ค. 2564
ที่ 617/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 20 ก.ค. 2564
ที่ 606/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 16 ก.ค. 2564
ที่ 603/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 15 ก.ค. 2564
ที่ 602/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 15 ก.ค. 2564
ที่ 598/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ก.ค. 2564
ที่ 591/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 12 ก.ค. 2564
ที่ 579/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 07 ก.ค. 2564
ที่ 571/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ และปรับระดับเงินเดือน 02 ก.ค. 2564
ที่ 566/2564 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 02 ก.ค. 2564

ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 226 ข้อมูล