ติดต่อสอบถาม
กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
: 73330

เบอร์โทรศัพท์
: 055-241-842

อีเมล์
: army3.111@gmail.com

เวลาทำการ
: จันทร์ - ศุกร์
: 08:30 น. ถึง 16:30 น.facebook