เอกสาร แผนก ปกครอง

ค้นหาข้อมูล เอกสาร
กรุณาระบุข้อมูล

วันที่ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2562 คู่มือทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2562
04 เม.ย. 2562 ข้อมูลบรรยายสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. - ทภ.3 (4 เม.ย. 62)
25 มี.ค. 2562 แบบประเมินโครงการหน่วยทหารสีขาว
20 ก.พ. 2562 แนวทางการประดับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ - กกพ.ทภ.3 (กห.0483/กกพ.776)
19 ธ.ค. 2561 ข้อมูลบรรยายสรุป งานด้านกำลังพลเสนอ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(2) - วันที่ 19 ธ.ค. 61
04 ธ.ค. 2561 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรย์) กองทัพภาคที่ 3
04 ธ.ค. 2561 แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2562