เอกสาร แผนก จัดการ/เตรียมพล

ค้นหาข้อมูล เอกสาร
กรุณาระบุข้อมูล

วันที่ รายละเอียด
15 ก.ย. 2564 ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการและจัดการสอบ e-Test
07 เม.ย. 2564 เน้นย้ำการดำเนินการใช้ระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รูปแบบใหม่
02 เม.ย. 2564 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3
09 มี.ค. 2564 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
02 มี.ค. 2564 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564
02 มี.ค. 2564 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
22 ก.พ. 2564 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
15 ก.พ. 2564 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
09 ก.พ. 2564 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564
25 ก.ย. 2563 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หน่วย กรมทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3
29 ส.ค. 2563 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
18 มิ.ย. 2563 แบบฟอร์ม ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพภาคที่ 3 เรียงตามลำดับอาวุโส
09 เม.ย. 2563 แบบคำขอรับการสนับสนุนทหารประจำผู้บังคับบัญชา
08 เม.ย. 2563 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2563 ห้วงที่ 2
03 มี.ค. 2563 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
28 ม.ค. 2563 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ธ.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา
16 ธ.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา
09 ธ.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 12 อัตรา
09 ธ.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา
09 ธ.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 161 อัตรา หน่วย ทภ.3
30 พ.ย. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือก บรรจุทหารกองหนุนและบุคคลพลลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2563
21 พ.ย. 2562 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 4 อัตรา
20 พ.ย. 2562 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 12 อัตรา
20 พ.ย. 2562 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 245 อัตรา
10 พ.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 11 อัตรา
26 เม.ย. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียน (กรม ทพ.33) จำนวน 2 อัตรา
26 มี.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา
13 มี.ค. 2562 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
20 ม.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ธ.ค. 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
11 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
28 พ.ย. 2561 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา
22 ต.ค. 2561 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน
22 ต.ค. 2561 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน (หญิง)