แฟ้ม ข้อมูล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (หน่วย บก.ทภ.3 และ ร้อย.บก.ทภ.3)

เมื่อวันที่ 08 ม.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3
เชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 (หน่วย บก.ทภ.3 และ ร้อย.บก.ทภ.3)
“วันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 64 เวลา 08.00 - 12.00 น.”
ช่องทาง Facebook Live : กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 (www.facebook.com/div3rta)

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
- สมัครสมาชิก Facebook เพื่อเข้าใช้งานที่ www.facebook.com (การสมัครสมาชิกต้องมี Email หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ว่าผู้ใช้งานมีตัวตนจริง)
- กำลังพล และครอบครัว ที่มีบัญชี Facebook อยู่แล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที
- ค้นหาเพจ Facebook กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 หรือ www.facebook.com/div3rta
- รอเวลาเริ่มกิจกรรม ในหน้าแรกของเพจ

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73376 และ 055-241-842 (ภายในวันอังคารที่ 12 ม.ค. 64)

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด ของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 - (080164-1750) PDF