แฟ้ม ข้อมูล
กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย เปิดให้จองแปลงที่ดิน โซนสุดท้ายของ โครงการหลวงพ่อประทาน (ตารางวาละ 3,000 บาท)

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561

กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
โดยเปิดให้จองแปลงที่ดิน โซนสุดท้ายของ
“โครงการหลวงพ่อประทาน” (Zone E)
พื้นที่โครงการ : จำนวน 67 แปลง (เนื้อที่แปลงละ 150 - 270 ตารางวา)
กำหนดราคา ตารางวาละ 3,000 บาท
เพื่อกำลังพลข้าราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้างใน นขต.บก.ทภ.3 และ นขต.ทภ.3
กำหนดเปิดจองครั้งแรก “วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561” แปลงละ 5,000 บาท
ณ สำนักงานโครงการที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ติดต่อ : 055-245-071-9 ต่อ 73597

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย เปิดให้จองแปลงที่ดิน Zone E