แฟ้ม ข้อมูล
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรย์) กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค. 2561

กองทัพภาคที่ 3
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรย์)
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

กำหนดเริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด 041261-1028-โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3