แฟ้ม ข้อมูล
ข้อมูลบรรยายสรุป งานด้านกำลังพลเสนอ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(2) - วันที่ 19 ธ.ค. 61

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561

ข้อมูลบรรยายสรุป งานด้านกำลังพลเสนอ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(2) - วันที่ 19 ธ.ค. 61 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพนะนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

- ข้อมูลบรรยายสรุป งานด้านกำลังพล รับ ผช.ผบ.ทบ.(2) - 19 ธ.ค. 61 - (191261-2354)
- บทบรรยายสรุป งานด้านกำลังพล รับ ผช.ผบ.ทบ.(2) - 19 ธ.ค. 61 - (191261-2354)

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด ข้อมูลบรรยายสรุป งานด้านกำลังพล รับ ผช.ผบ.ทบ.(2) - 19 ธ.ค. 61 - (191261-2354) PDF
ดาวน์โหลด บทบรรยายสรุป งานด้านกำลังพล รับ ผช.ผบ.ทบ.(2) - 19 ธ.ค. 61 - (191261-2354) PDF