แฟ้ม ข้อมูล
ข้อมูลบรรยายสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. - ทภ.3 (4 เม.ย. 62)

เมื่อวันที่ 04 เม.ย. 2562

- 1. ข้อมูลชี้แจง จาก ทภ.3 - (040462-1458)
- 1.2 ข้อมูลชี้แจง จาก ทภ.3 - (040462-1458) pptx
- 2.2 ข้อมูลชี้แจง จาก จก.ทบ. - (040462-1458) pptx
- 2. ข้อมูลชี้แจง จาก จก.ทบ. - (040462-1458)
- 3.1 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (รวม) - (040462-1458)
- 3.2 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ 1 และ 2 (คุณภาพชีวิตฯ)) - (040462-1458)
- 3.3 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ 1 และ 3 (สป.3)) - (040462-1458)
- 3.4 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ 1 และ 3 (สป.5)) - (040462-1458)
- 3.5 ตัวอย่าง-คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตฯ) - (040462-1458)
- 3.6 ตัวอย่าง-คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ 3 สป.3) - (040462-1458)
- 3.7 ตัวอย่าง-คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ 3 สป.5) - (040462-1458)
- 4. ข้อมูล จบ.ทบ.-การจับสลากกลุ่มที่ 4 (ทภ.3) - (040462-1458)
- 5. ข้อมูล จบ.ทบ.-รายชื่อหน่วยรับการตรวจ ทภ.3 - (040462-1458)
- 6. ข้อมูล จบ.ทบ.-รายชื่อกลุ่มหน่วยรับตรวจ - (040462-1458)
- 7. ข้อมูล จบ.ทบ.-วิทยุแจ้ง ทภ.3 - (040462-1458)
- 8. ข้อมูล จบ.ทบ.-คำกล่าว หน.คณะกรรมการ - (040462-1458)
- 9. ข้อมูล จบ.ทบ.-รายชื่อคณะกรรมการ ปี 62 - (040462-1458)
- 10. ตัวอย่างรูปเล่ม-ด้านที่ 1 คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ - (040462-1458)
- 11. ตัวอย่างรูปเล่ม-ด้านที่ 2 เขตทหารปลอดยาเสพติด - (040462-1458)
- 12. ตัวอย่างรูปเล่ม-ด้านที่ 3 การบริหารจัดการและประสิทธิภาพ - (040462-1458)
- 13. ตัวอย่างรูปเล่ม-สรุปข้อมูล ร.6 พัน.1 - (040462-1458)

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด 1. ข้อมูลชี้แจง จาก ทภ.3 - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 2. ข้อมูลชี้แจง จาก จก.ทบ. - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.1 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (รวม) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.2 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ 1 และ 2 (คุณภาพชีวิตฯ)) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.3 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ 1 และ 3 (สป.3)) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.4 ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ 1 และ 3 (สป.5)) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.5 ตัวอย่าง-คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตฯ) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.6 ตัวอย่าง-คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ 3 สป.3) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 3.7 ตัวอย่าง-คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ 3 สป.5) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 4. ข้อมูล จบ.ทบ.-การจับสลากกลุ่มที่ 4 (ทภ.3) - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 5. ข้อมูล จบ.ทบ.-รายชื่อหน่วยรับการตรวจ ทภ.3 - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 6. ข้อมูล จบ.ทบ.-รายชื่อกลุ่มหน่วยรับตรวจ - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 7. ข้อมูล จบ.ทบ.-วิทยุแจ้ง ทภ.3 - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 8. ข้อมูล จบ.ทบ.-คำกล่าว หน.คณะกรรมการ - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 9. ข้อมูล จบ.ทบ.-รายชื่อคณะกรรมการ ปี 62 - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 10. ตัวอย่างรูปเล่ม-ด้านที่ 1 คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 11. ตัวอย่างรูปเล่ม-ด้านที่ 2 เขตทหารปลอดยาเสพติด - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 12. ตัวอย่างรูปเล่ม-ด้านที่ 3 การบริหารจัดการและประสิทธิภาพ - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 13. ตัวอย่างรูปเล่ม-สรุปข้อมูล ร.6 พัน.1 - (040462-1458)
ดาวน์โหลด 1.2 ข้อมูลชี้แจง จาก ทภ.3 - (040462-1458) pptx
ดาวน์โหลด 2.2 ข้อมูลชี้แจง จาก จก.ทบ. - (040462-1458) pptx