หมายเลขโทรศัพท์

ค้นหาข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์จาก ชื่อแผนก/ฝ่าย
กรุณาระบุข้อมูล

ชื่อแผนก หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก หมายเลขแฟกซ์
กกพ.ทภ.3 73330 055-241-842 73330, 055-241-842
แผนกธุรการ 73567 - -
แผนกสวัสดิการ 73488 - -
แผนกศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 73489 - -
แผนก ฝกพ.ศปก.ทภ.3 73330 - -
ผธน.ทภ.3 73359 - -
ผสบ.ทภ.3 73318 - -
บก.ทภ.3 73310 055-258133 -
ผสพ.ทภ.3 73358 - -
บก.กอ.รมน.ภาค 3 73310, 7356 - -
ผสห.ทภ.3 73365 - -
ผจร.ทภ.3 73371, 7337 - -
ผ.สรรพกำลัง ทภ.3 73369, 7337 - -
โครงการที่ดิน 73597 - -
ร้อย.บก.ทภ.3 73468 - -